Formalności związane z wypadkiem i jego uczestnikami 2017-10-19T16:04:46+02:00

Dokumentowanie wypadku

W sytuacji kiedy dochodzi do wypadku drogowego na terenie Niemiec należy zachować odpowiednie zasady działania, aby osoba odpowiedzialna za kolizję, poniosła odpowiednie konsekwencje. Dlatego też decydując się na podróż zagranicę trzeba bezwzględnie zapoznać się z obyczajami panującymi na drogach w danym państwie. W momencie kiedy dochodzi do wypadku drogowego w Niemczech, należy dołożyć wszelkich starań, aby zdarzenie zostało odpowiednio udokumentowane. Dzięki temu istnieje możliwość na uzyskanie odpowiedniej pomocy i odszkodowania, jeżeli zostało się poszkodowanym w zdarzeniu drogowym.

Pierwszą zasadą sformalizowania wypadku drogowego jest dokładne zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi pojazdu i osoby, która go prowadziła. Ze względu na to, że po drogach niemieckich poruszają się zazwyczaj obcokrajowcy, może być problem ze zrozumieniem niektórych zwrotów na nich zawartych, jednak mimo wszystko powinno żądać się okazania dokumentów. Dzięki temu istnieje bowiem możliwość zanotowania najważniejszych informacji na temat sprawcy wypadku drogowego. Do nich należą na pewno imię i nazwisko kierowcy, adres pod którym mieszka, numer rejestracyjny samochodu i dane dotyczące polisty ubezpieczeniowej. Te wszystkie dane pozwolą na zidentyfikowanie kierowcy i pojazdu, który brał udział w zdarzeniu przez ubezpieczycie, a dzięki temu wypłatę przez niego odszkodowania.

Protokół z miejsca wypadku

Bardzo ważnym dokumentem jest sporządzenie protokołu wypadku. W nim powinny znajdować się informacje na temat miejsca i czasu, w którym doszło do kolizji na drodze w Niemczech. Aby być jeszcze bardziej wiarygodnym można wykonać zdjęcia, które będą obrazowały wyrządzone szkody. Należy pamiętać, że fotografie powinny przedstawiać wszystkie pojazdy biorące udział w wypadku drogowym na terenie Niemiec. Jeżeli do wypadku przyczyniły się inne rzeczy to również należy uwzględnić je na fotografiach, aby łatwiej było odtworzyć przebieg zdarzenia.

Aby protokół mógł stanowić dowód w sprawie wypadku drogowego w Niemczech, musi być on podpisany przez wszystkich jego uczestników. Tylko wtedy istnieje możliwość, że będzie on brany pod uwagę przez ubezpieczalnie w razie wypłaty odszkodowania. W razie jakichkolwiek nieścisłości należy postarać się zebrać grupę świadków, którzy mogą wypowiedzieć się na temat zdarzenia. W tym celu warto zanotować dane osobowe i miejsca zamieszkania osób, które akurat przebywały w miejscu, w którym doszło do wypadku. W sytuacji kiedy poszkodowani znajdują się w ciężkim stanie, takie właśnie osoby mogą bardzo dużo wnieść do sprawy. Protokół z miejsca wypadku odgrywa znaczącą rolę w procesie naprawiania szkód po wypadkach drogowych w Niemczech.

Wypadek samochodowy –Niemcy –Wypadek drogowy w Niemczech –Autowypadki zagranicą (Niemcy)