Wezwanie policji po wypadku w Niemczech 2021-11-23T15:18:10+01:00

W jakich sytuacjach należy wezwać policję?

Kierowcy pojazdów mechanicznych, których spotyka niemiła niespodzianka na drodze w postaci kolizji nie zawsze są skłonni do tego, aby wzywać na miejsce wypadku policję. Jest to całkowicie naturalna reakcja, ponieważ każdy chce jak najbardziej ograniczyć swoje kontakty z służbami porządkowymi. Istnieją jednak sytuacje, w których wymagane jest zgłoszenie wypadku na drodze w Niemczech odpowiednim służbom. Osoby, które uczestniczą w zderzeniu lub osoby, które są jego świadkami zobowiązane są w pierwszej kolejności do zabezpieczenia miejsca wypadku, a później po rozeznaniu do wezwania policji.

Z pewnością konieczne jest wezwanie policji kiedy sprawca wypadku działał pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Za każdym razem, gdy istnieje takie prawdopodobieństwo należy skorzystać z pomocy służb porządkowych, posiadających możliwości do zweryfikowania stanu fizycznego osoby prowadzącej samochód. Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest w Niemczech surowo zabronione i osoby nie przestrzegające prawa muszą zostać ukarane. Z tego też względu jeżeli ma się jakikolwiek podejrzenia, iż te zasady zostały złamane, należy bezwzględnie zawiadomić policję niemiecką.

Wypadkiem, do którego należy wezwać funkcjonariuszy policji jest wypadek, w którym któraś z osób poniosła obrażenia ciała. Ranne osoby zostają przewiezione do szpitala a policja wszczyna dochodzenie, którego celem jest ustalenie okoliczności wypadku na drodze w Niemczech. Ze względu na to, że życie ludzkie jest najważniejszą wartością, która obowiązuje, należy dołożyć wszelkich starań, aby wyjaśnić kto popełnił błąd podczas kierowania pojazdu.

Kiedy można obejść się bez wzywania policji

Nie wszystkie wypadki drogowe w Niemczech muszą zakończyć się interwencją policji, ponieważ gdy wyrządzone szkody nie są znaczące, można z niej zrezygnować. Dotyczy to głównie sytuacji, w których samochody doznały nielicznych uszkodzeń. Oczywiście nie jest zabronione wezwanie policji, jednak jeżeli wszyscy uczestnicy są zgodni i są w stanie się porozumieć w kwestii wszystkich niezbędnych procedur, to istnieje szansa na sfinalizowaniu zdarzenia bez udziału osób trzecich.

Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy kierowy pojazdów biorących udział w zderzeniu nie są w stanie ustalić swoich ról. Bardzo często okoliczności są trudne do wyjaśnienia, ponieważ wpływają na nie czynniki zewnętrzne, które są ciężkie to przewidzenia. W takich sytuacjach również powinno wezwać się policję, która ma decydujący głos co do ustalenia winnego wypadku samochodowego na drodze. Dzięki analizie zdobytych informacji i oględzinom pojazdów, istnieje możliwość na ustalenie, który z pojazdów jest poszkodowany, a który z nich jest sprawcą.

Wypadek samochodowy –Niemcy –Wypadek drogowy w Niemczech –Autowypadki zagranicą (Niemcy)