Wypadek samochody z udziałem obcokrajowców 2017-10-19T16:06:04+02:00

Co jeżeli uczestnikiem wypadku jest osoba z zagranicy?

Znajdując się poza granicami swego ojczystego kraju należy mieć na uwadze fakt, iż podczas zdarzenia z udziałem samochodu, wszelkie szkody będą likwidowane zgodnie z prawem obowiązującym na jego terenie. Niemal w każdym państwie w Europie tak jest a z całą pewnością zasada ta obowiązuje w Niemczech. Warto wiedzieć również, że w sytuacji w której dochodzi do wypadku drogowego z udziałem obcokrajowców należy zachować odpowiednie zasady działania, które zakończą się pozytywną opinią co do wypłaty odszkodowania lub likwidacji szkody. W momencie kiedy sprawcą wypadku jest obywatel któregoś z państw należących do Unii Europejskiej lub takich państw jak Norwegia czy Szwajcaria, proces likwidacji szkody uruchamiany jest przez pełnomocnika ds. szkód zagranicznego ubezpieczyciela.

Jest to szczególna instytucja, która jako jedyna jest w stanie zająć się sprawą wypadku drogowego, w którym brały udział osoby pochodzące z różnych krajów europejskich. Siedziba pełnomocnika ds. szkód zagranicznych ubezpieczyciela swoją siedzibę ma w Niemczech, w związku z tym wszelki kontakt z nim odbywa się w języku niemieckim. Kontakt z tą instytucją jest konieczny przy każdym wypadku samochodowym w którym brali udział obcokrajowcy, bez względu na miejsce zdarzenia.

Postępowanie w przypadku wypadku obcokrajowców

W sytuacji kiedy wypadek samochodowy miał miejsce na terenie Niemiec a kierowcami byli obywatela poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej należy zgłosić się do centrali ubezpieczycieli samochodowych. Tam istnieje możliwość zasięgnięcia informacji, który z pełnomocników jest odpowiedzialny za prowadzenie naszej sprawy. Przy pomocy odpowiednio wyznaczonej osoby do likwidacji szkody, można uzyskać należne odszkodowanie. Pełnomocnik takowy w ciągu trzech miesięcy od momentu przyjęcia zgłoszenia na temat powstania szkody powinien ustosunkować się co do wydania decyzji o odszkodowaniu. Powinien on pośredniczyć pomiędzy odpowiednimi towarzystwami ubezpieczeniowymi, w których zostały zawarte polisy ubezpieczeniowe aut, biorących udział w wypadku.

Dochodzi jednak do sytuacji kiedy mimo upływu trzech miesięcy nie zostanie dostarczona przez pełnomocnika ds. szkód zagranicznego ubezpieczyciela odpowiedź na temat decyzji o odszkodowanie, pomimo zgłoszenia szkody. Wtedy należy skorzystać z pomocy komisja ds. odszkodowań jako instytucja nadrzędnej, która bezwzględnie powinna zająć się sprawą. Jest to rzadko spotykany przypadek, jednak ze względu na to, że ilość osób podróżujących wzrasta, wyżej wymienione instytucje mają coraz więcej pracy. Komisja ds. odszkodowań zajmuje się stricte pomocą dla osób, które doświadczyły wypadku samochodowego, w którym udział brały osoby różnej narodowości.

Wypadek samochodowy –Niemcy –Wypadek drogowy w Niemczech –Autowypadki zagranicą (Niemcy)